ZBIERKA NA VYSADENIE SADU 2021

Myšlienka vyzbierania finančných prostriedkov vznikla pri okrúhlych narodeninách našich darcov v duchu „Milujme sa, smejme sa a niečo po sebe zanechajme“.

Už teraz s istotou vieme, že s touto pomocou sme o krok bližšie k realizácií výsadby ovocného sadu v okolí Ľubovnianskeho hradu.
Aj vďaka takýmto ľuďom sa nám podarí vytvoriť oázu, ktorá ožije bzučaním včiel a vôňou sladkého čerstvého ovocia.

Pamätná tabuľa s menami darcov bude umiestnená v budúcom sade.

„Zasadiť strom znamená vykonať čin vzájomnosti a lásky k bližným.
Pretože ten, kto ho sadí, nie je ten, ktorý usadne v jeho tieni.“