Rodinné popoludnie v historickom sade sa konalo 21.10.2022 a bolo podporené z prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja. Nadšenci prírody a ovocných stromov sa stretli v historickom sade grófa Zamoyského pod Ľubovnianskym hradom. Tešili sa malí aj veľkí. Či už z prednášky skúseného ovocinára, alebo z ukážky jesenných prác v sade. Nechýbal ani zber jabĺk a následná výroba muštu. Detičky čakali veselé aktivity v sade aj mimo neho. Púšťali si šarkanov a spolu s rodičmi a starými rodičmi si nakreslili krásne rodostromy.

Ďakujeme